Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny

Wakacyjny czas dobiegł końca, a więc nasi uczniowie rozpoczęli dzisiaj kolejny rok szkolny, który z pewnością będzie, zarówno dla nich, jak i dla nauczycieli, czasem nowych wyzwań, sukcesów i ciężkiej pracy.

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2018/2019 rozpoczęła się mszą świętą w intencji uczniów i nauczycieli, która została odprawiona w kościele parafialnym w Pniowie. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie na apelu powitał ich dyrektor szkoły, Tadeusz Stopyra. 

Po oficjalnym rozpoczęciu uczniowie udali się do swoich klas i wzięli udział w spotkaniach informacyjnych z wychowawcami.

Informuję, że posiedzenie Rady Pedagogicznej związane z organizacją roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w szkole w dniu 29 sierpnia 2018r. o godz. 10.

Zapraszam wszystkich nauczycieli.

Tadeusz Stopyra

Wycieczka rowerowa do Zaklikowa.

19 czerwca 2018 r. uczniowie klasy VII szkoły podstawowej i II gimnazjum, pod opieką nauczycieli: Wiesławy Kochan  i Janusza Wrony udali się rowerami do Zaklikowa.  Celem wycieczki było zwiedzanie  interaktywnej wystawy „Eksperymentuj” przygotowanej przez Centrum Nauki Kopernik.

Wystawa „Eksperymentuj!”  to interaktywna ekspozycja pozwalająca zdobywać podczas zabawy wiedzę z zakresu fizyki, biologii i matematyki. Samodzielnie przeprowadzane doświadczenia i eksperymenty w naturalny sposób pobudzają ciekawość świata. W skład wystawy wchodzą interaktywne eksponaty (15 stanowisk) oraz urządzenia i materiały, których zadaniem jest zachęcenie odwiedzających do poszerzania wiedzy o zjawiskach zachodzących w otaczającym świecie: 15 eksponatów – stanowisk:
1. Szyfry
2. Łamigłówki
3. Wirujące krzesło
4. Silny jak serce
5. Półkule magdeburskie
6. Ludzkie ciało – trójwymiarowa układanka
7. Oszukaj swój wzrok
8. Oszukaj swój słuch
9. Szybkość reakcji
10. Jak powstaje film
11. Sprawdź swoją pamięć
12. Kula plazmowa
13. Stanowisko próżniowe
14. Najszybsza zjeżdżalnia
15. Uwięziona piłka

Zajęcia te były wartościową formą uzupełnienia wiedzy, jaką zdobywają nasi uczniowie w szkole, a sami uczniowie mogli choć przez chwilę poczuć się naukowcami i odkrywcami.

Celem wycieczki było również odwiedzenie miejsc pamięci w walce Polaków o wolność, zapoznanie uczniów z faktami historycznymi, uczenie patriotyzmu i szacunku do dziedzictwa kulturowego i historycznego. Na trasie naszej wycieczki znalazł się cmentarz parafialny w Borowie, gdzie w zbiorowej mogile, złożonych zostało 806 ofiar największego mordu ludności cywilnej na terenie Polski podczas II wojny światowej. Uczniowie zapalili znicz i uczcili chwilą ciszy pamięć ofiar pacyfikacji Borowa.

Rekreacyjną częścią wycieczki był wypoczynek na placu zabaw, wypad na pyszne lody i relaks  nad zalewem.

W czasie jazdy uczniowie podziwiali piękno przyrody oraz rozwijali umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze.

Tekst i zdjęcia : Wiesława Kochan

Uczymy się udzielać pierwszej pomocy.

Uczniowie klasy III gimnazjum w ramach przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa uczyli się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Swoją wiedzą i umiejętnościami podzielili się z uczniami klasy IV, którzy zdawali egzamin na kartę rowerową. 18 czerwca b.r. przygotowali i przeprowadzili dla nich pokaz udzielania pierwszej pomocy.

Podstawy udzielania pierwszej pomocy powinien znać każdy.

Pierwsza pomoc – zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala). W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) wczesne rozpoczęcie zabiegów resuscytacyjnych może zwiększyć szanse przeżycia poszkodowanego.

Zasady udzielania pierwszej pomocy

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub możliwym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może prowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu bądź uszkodzenia ciała lub utraty życia i wymaga podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Polskie prawo (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Kodeks Karny) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek powiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego lub innych służb ratowniczych (straż pożarna, policja), a także udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Postępowanie

Sprawdź, czy miejsce jest bezpieczne i zadbaj o własne bezpieczeństwo. Załóż kamizelkę i rękawiczki jednorazowe.

 

Oceń stan poszkodowanegoJeżeli stan poszkodowanego jest poważny, powiadom o zdarzeniu służby ratownicze.

Wezwij pogotowie ratunkowe – zadzwoń pod numer telefonu 999. Numer wspólny dla wszystkich służb ratowniczych to 112. Obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej (połączenie bezpłatne jest możliwe nawet bez aktywnej karty SIM).

Pamiętaj!

Jeśli widzisz, że dana osoba jest w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, niezwłocznie powiadom służby ratownicze: zadzwoń pod numer 999 (pogotowie ratunkowe) lub 112 (Centrum Powiadamiania Ratunkowego).
Pozostań przy poszkodowanym do czasu przyjazdu służb medycznych.

Zadaniem osoby udzielającej pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego.

Algorytm postępowania

Tekst opracowany na podstawie strony http://www.pierwszapomoc.net.pl/,  gdzie możesz uzyskać więcej informacji.

 zdjęcia: Wiesława Kochan

Egzamin na kartę rowerową.

W poniedziałek 18 czerwca 2018r. uczniowie naszej szkoły przystąpili do egzaminu praktycznego na kartę rowerową. Umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym sprawdzili p. Wiesława Kochan i p.  Anna Laskowska oraz  posterunkowy Marcin Nogalski z Posterunku Policji w Radomyślu nad Sanem. Warunkiem do przystąpienia do egzaminu praktycznego było wcześniejsze pozytywne zaliczenie testów wiedzy z zakresu ruchu drogowego oraz pierwszeństwa na skrzyżowaniach.

Egzamin składał się z dwóch części:

a) teoretycznej – Sprawdzenie wiadomości odbywało się w formie pisemnej i polegało na rozwiązaniu testu. Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny odbył się w dniach: 24.05.18, 07.06.18, 11.06.18, 14.06.18.

b) praktycznej – dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego. Test zawierał 20 pytań jednokrotnego wyboru, na które trzeba było uzyskać min. 80% poprawnych odpowiedzi. Część teoretyczną zaliczyło 5 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego. Kartę rowerową uzyskało 4 uczniów klasy IV i jedna uczennica klasy V.

Wszystkim uczniom gratulujemy pozytywnego wyniku i życzymy bezpiecznego  poruszania się po drogach.

Tekst i zdjęcia: Wiesława Kochan

Pomagamy!

Pomagać potrzebującym można na różne sposoby. Samorząd Szkolny w ciągu całego roku prowadzi zbiórkę różnego rodzaju plastikowych nakrętek używanych w gospodarstwie domowym.  Kolejna  tura zebranych nakrętek trafi do Olivii z Połańca. Wszystkim, którym leży na sercu pomoc niepełnosprawnym dzieciom serdecznie dziękujemy!                                                            Pamiętajmy także o zbiórce podczas wakacji, abyśmy na początku nowego roku szkolnego znów mogli dostarczyć do Połańca pokaźną ilość nakrętek.

 Anna Laskowska

Wiktor Bera laureatem X Powiatowego Konkursu Literackiego!

 

       W dniu 08 czerwca br. w PSP nr 12 w Stalowej Woli odbyła się uroczystość wręczenia nagród w X Powiatowym Konkursie Literackim
„Ja i mój świat – nastolatek XXI wieku”. Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy, książki i sprzęt sportowy – nagrody ufundował Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.
     Wśród laureatów tego jubileuszowego konkursu znalazł się uczeń klasy II naszego gimnazjum – Wiktor Bera, który zajął III miejsce.

Wyróżnienie tym zaszczytniejsze, iż udział w konkursie wymagał napisania własnego, twórczego utworu prozą lub wierszem na powyżej wymieniony temat. Jest to ogromne osiągnięcie, ponieważ nie jest tak łatwo, nie tylko spełnić konkretne wymagania konkursowe pod względem formy i poprawności językowej, ale najtrudniej jest młodemu człowiekowi pisać o tak trudnych sprawach.

       Tym bardziej gratulujemy Wiktorowi sukcesu i życzymy    kolejnych!!

 J. Dudzińska

Jubileusz XXX-lecia szkoły w Warszawie

Na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli zaprzyjaźnionej  Szkoły Podstawowej  z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie uczestniczyliśmy w obchodach rocznicowych XXX-lecia szkoły, które odbyły się 16 czerwca 2018r.

Bardzo miło było nam uczestniczyć w tej uroczystości ponieważ jedną z patronek szkoły jest osoba związana z Antoniowem – Pani Maria Grabowska, a współpraca naszych szkół jest wieloletnia.

Ważne było dla nas również, by w 100. rocznicę odzyskania niepodległości mogliśmy oddać hołd Nauczycielom Tajnego Nauczania, którzy z narażeniem życia powadzili zajęcia i wychowywali następne pokolenia Polaków.

Na pamiątkę spotkania otrzymaliśmy pięknie wydaną historię szkoły oraz niespodziankę – kilka egzemplarzy książki napisanej przez uczennicę szkoły. My z kolei przekazaliśmy album PORTRETY ze zdjęciami fotografa mieszkającego w Warszawie, na Ursynowie z fotografią Pani Marii Grabowskiej i innymi zdjęciami osób zaangażowanych w życie naszej gminy.

Mamy nadzieję, że wieloletnia współpraca naszych szkół zaowocuje wymianą dzieci.

Dziękujemy gospodarzom za miłe przyjęcie, wójtowi gminy za udostępnienie busa oraz Panu Konradowi za bezpieczny transport.

Tadeusz Stopyra

O Niezłomnych z Antoniowa.

13 czerwca uczniowie III klasy gimnazjum odwiedzili Publiczną Bibliotekę w Antoniowie, gdzie zorganizowane zostało spotkanie z panią Marią Kowalską.

Tematem przewodnim spotkania stały się dzieje i losy Żołnierzy Wyklętych, pochodzących z Antoniowa i naszego regionu.

Pani Maria, jako siostrzenica dwóch Żołnierzy Niezłomnych, a zarazem świadek pośredni jak i bezpośredni, przybliżyła uczniom sylwetki swoich wujów tj. ks dr Franciszka Jana Lądowicza  oraz Stanisława Lądowicza.  Z wielkim zaangażowaniem, a niekiedy wzruszeniem opowiadała o trudnych wojennych i powojennych  czasach w jakich przyszło im żyć. Wyjaśniła gimnazjalistom kim byli Żołnierze Wyklęci, jak byli prześladowani i jakie represje wobec nich stosowano.

Była to żywa lekcja historii, ale też lekcja wychowania patriotycznego, za którą Pani Marii serdecznie dziękujemy.

Edyta Międzik

Zszywamy granice – Zamość 2018

Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie szkoły w Antoniowie wybrali się na trzydniowy rajd rowerowy. Tym razem droga poprowadziła nas do Zamościa.

Wybór nie był przypadkowy. W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Odwiedzamy zatem miejsca pamięci. Tych w Zamościu jest wiele. Tak więc najważniejsze dla nas było zapalenie zniczy przy pomnikach Dzieci Zamojszczyzny i w Rotundzie.

Rajd rozpoczął się nietypowo, bo pierwszą część trasy uczestnicy pokonali szynobusem jadąc do Sulowa, a tam przesiedli się na rowery i po pokonaniu z niespodziankami ok. 70km, dojechali do Nielisza. Tutaj został rozbity na terenie szkoły obóz. Serdecznie dziękujemy dyrektorowi szkoły P. Dariuszowi Brykowi za umożliwienie skorzystania z placu zabaw na postawienie namiotów.

W drugim dniu odwiedziliśmy Zamość. Pogoda sprawiała nam niespodzianki, ale plan został zrealizowany.  Jak przystało na wycieczkę rowerową, zwiedzanie Zamościa odbyło się także na rowerach. Pani przewodnik sprawnie prowadziła nas poprzez najważniejsze atrakcje miasta. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć i poznać historię nie tylko Starego Miasta z pięknym Ratuszem ale także m.in. Rynku Wodnego, Rynku Solnego, Synagogi, Katedry, Pałacu Zamojskich, Rotundy – Muzeum Martyrologii, Pomnika Dzieci Zamojszczyzny. Po obiedzie wróciliśmy do Nielisza.

W trzecim dniu w pięknej pogodzie wracaliśmy do domów. Okazało się, że trasa pokonana na rowerach wyniosła około 180km. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości.

Bardzo dziękujemy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomyślu nad Sanem za przyznanie funduszy, dzięki którym możliwe było zorganizowanie naszego wyjazdu.

Tadeusz Stopyra

zdj. Małgorzata Stopyra, Anna Laskowska, Tadeusz Stopyra

Antoniów, Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Pniów