#RekordDlaNiepodległej

W dniu 9 listopada 2018r. o godzinie 11.11 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły z radością włączyli się w akcję wspólnego śpiewania Hymnu Narodowego.Społeczność szkoły od wielu lat rozpoczyna uroczystości szkolne odśpiewaniem 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego. Niedawno uczestniczyliśmy w konkursie „Do Hymnu” jako jedna z 300 szkół w Polsce.

Włączyliśmy się również w akcję #kiedymyżyjemy.

Tadeusz Stopyra

Odsłonięcie Pomnika Pamięci

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w naszej szkole, odbyła się uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci.

Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Pniowie, której przewodniczył bp Edward Frankowski. W liturgii, oprócz społeczności szkolnej i lokalnej, udział wzięli również przedstawiciele władz samorządowych, harcerze, poczty sztandarowe, kompania honorowa wystawiona przez 3 Batalion Inżynieryjny z Niska oraz orkiestra dęta z Radomyśla nad Sanem. Gośćmi specjalnymi, którzy zaszczycili nas swoją obecnością byli dr hab. Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz dr Jerzy Kirszak – biograf Kazimierza Sosnkowskiego.

Po mszy świętej wszyscy zebrani przemaszerowali na plac szkolny, gdzie odbyła się część oficjalna. Tu też żołnierze podnieśli na maszt naszą biało-czerwoną flagę narodową a radomyska orkiestra dęta uroczyście zagrała Mazurka Dąbrowskiego. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie Pomnika Pamięci na 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości z postacią patrona szkoły – gen. Kazimierza Sosnkowskiego, którego dokonali: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Jakub Żmuda, przewodnicząca Rady Rodziców – Justyna Kozłowska oraz dyrektor szkoły a zarazem przewodniczący komitetu budowy pomnika – Tadeusz Stopyra. Po symbolicznym odsłonięciu pomnik został poświęcony przez obecnego bp. Edwarda Frankowskiego. Po wystąpieniach okolicznościowych oraz złożeniu wieńców i wiązanek pod nowo odsłoniętym pomnikiem, odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci, po którym żołnierze oddali salwę honorową.

Następnym punktem programu była część artystyczna, podczas której zaprezentowali się nasi uczniowie. Przedstawili oni losy rozdartej zaborami, a następnie jednoczącej się, po odzyskaniu niepodległości, Ojczyzny. Przybyłym gościom szczególnie spodobała się personifikacja Polski oraz zaborców. Część słowno-muzyczną zakończył zatańczony przez naszych uczniów uroczysty polonez.

Na korytarzach szkoły przygotowane zostały wystawy prezentujące: postać patrona szkoły – gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, historię naszej szkoły, drużynę harcerską, osiągnięcia sportowe i wiele innych. Wystawy, podobnie jak cała uroczystość, cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie goście zostali zaproszeni na posiłek. Dla uczniów GKRPA przygotowała smaczny bigos i żurek, prosto z wojskowej kuchni polowej.

Dekoracją szkoły i sali oraz przygotowaniem wystaw, które ozdobiły szkolne korytarze zajęli się wszyscy nauczyciele, pod kierunkiem p. Barbary Żmudy i p. Agnieszki Czuj. Część artystyczna z kolei została przygotowana pod kierunkiem p. Joanny Dudzińskiej, p. Janusza Wrony oraz p. Małgorzaty Pater-Łosek. 

 

Fot. Dawid Wąsikowski
tekst: M. Pater-Łosek

Harcerki zbierały fundusze na budowę Pomnika Pamięci

Generał broni Kazimierz Sosnkowski jest od 2001 roku patronem 4Drużyny Harcerskiej działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Antoniowie. W 2016r. po podjęciu inicjatywy budowy Pomnika  Pamięci w hołdzie wszystkim walczącym o wolność, na którym widnieje postać generała, nasza drużyna zaangażowała się w publiczną zbiórkę funduszy na ten szczytny cel.

Podczas pierwszej akcji zapoznaliśmy mieszkańców parafii  z projektem pomnika i jego wizualizacją, przekazując  okolicznościowe kartki pocztowe.

Następna akcja to roznoszenie kalendarzy na jubileuszowy 2018 rok, na którym umieszczono historyczne zdjęcia z wizyty generała w Antoniowie.

Kolejna akcja to wręczanie mieszkańcom zaproszeń na uroczystość odsłonięcia Pomnika Pamięci, która to miała miejsce 03 listopada 2018 roku.

Podczas zbiórek mieszkańcy przekazali łącznie kwotę 12 717,50zł.

W październiku, przed uroczystością odsłonięcia pomnika, harcerki wraz z pocztem sztandarowym szkoły zapaliły znicze na cmentarzu parafialnym na grobach ks. Teofila Bukietyńskiego,  P. Marii Grabowskiej – nauczycielki Tajnego Nauczania, ks. Franciszka Lądowicza – kapelana żołnierzy Armii Krajowej oraz na grobie Nieznanych Żołnierzy.

W czasie uroczystości odsłonięcia harcerki z naszej drużyny wraz z zaprzyjaźnionymi harcerzami z 54 Stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej im. ppor. Bronisława Kochana, pełniły honorową wartę przy pomniku.

Dziękuję wszystkim harcerkom, które zaangażowały się w to ważne dzieło.

Drużynowa 4DH  pwd. Małgorzata Stopyra

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

Uczniowie antoniowskiego gimnazjum wraz z uczniami szkoły podstawowej z Rzeczycy Długiej w nagrodę za zajęcie pierwszych miejsc w IV  Gminnym Przeglądzie Programów Profilaktycznych w dniu 22 października wyjechali na wycieczkę do Kazimierza Dolnego.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.

Wycieczkę zorganizowała Gminna Komisja ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Radomyślu nad Sanem.

DZIĘKUJEMY!

Tadeusz Stopyra

„Do Hymnu!” – uczniowie zaśpiewali całym sercem

Nasza szkoła, jako jedna z 300 szkół w całej Polsce, została wybrana do udziału w konkursie „Do Hymnu!” – zorganizowanym przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W miniony piątek niemal wszyscy nasi uczniowie zaprezentowali się przed jury konkursowym, które odwiedziło naszą szkołę. Cały występ był nagrywany. Uczniowie zaśpiewali całym sercem.

Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie, przez co najmniej połowę uczniów szkoły, Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. Oprócz Mazurka Dąbrowskiego zaśpiewaliśmy także Rotę oraz pieśń pt. Boże, coś Polskę.

Na zakończenie, za udział w konkursie, jury wręczyło na ręce pana dyrektora pamiątkowy dyplom dla szkoły. Dyplom otrzymał również każdy z uczestników. Dodatkowo uczniowie otrzymali książeczki „Małe księgi patrioty” – promujące polską kulturę.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali na okoliczność występu piękne biało-czerwone kotyliony, które zdobiły ich odświętne stroje.

M. Pater-Łosek

Nasza szkoła bierze udział w konkursie „Do Hymnu”

Nasza szkoła została wyróżniona. Jako jedna z 300 szkół w całej Polsce została wybrana do udziału w konkursie „Do hymnu”. Nagranie Hymnu Polski i 2 pieśni hymnicznych  jest planowane w dniu 19 października 2018r. o godzinie 12.15. Nasi uczniowie wykonają dodatkowo pieśni „Boże coś Polskę” i „Rotę”.  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu.

Tadeusz Stopyra

Dzień Edukacji Narodowej

„Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce,
za dar najpiękniejszy, za Serce”

Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Z tej okazji 15 października w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli zaproszeni goście: wójt gminy – p. Jan Pyrkosz, inspektor do spraw oświaty – p. Joanna Dudzińska, wizytator – p. Anna Niezabitowska, emeryci, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.

W części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły – p. Tadeusz Stopyra, który złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi.

Życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy złożył także pracownikom szkoły wójt gminy. Za zasługi na rzecz szkoły, p. Jan Pyrkosz wręczył dyrektorowi – Nagrodę Wójta.

Uczniowie klasy III gimnazjum, pod kierunkiem wychowawcy, przygotowali część artystyczną, w której zaprezentowali swoje talenty aktorskie i wokalne. W wykonaniu piosenek pomogły im koleżanki z klasy VIII. Swoim śpiewem uświetnili uroczystość uczniowie z klasy IV oraz VII. Niezapomniane wrażenie wywarł walc w wykonaniu uczniów klas VIII i III gimnazjum. W przygotowanie układu tanecznego zaangażowani byli: p. Barbara Żmuda, p. Agnieszka Czuj oraz p. Janusz Wrona.

W ogólnoszkolnym plebiscycie na najsympatyczniejszego nauczyciela szkoły zwyciężył ks. Marek Mazur, który otrzymał dyplom od przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Na zakończenie zaproszonym gościom wręczono symbolicznie kwiaty. Jak co roku, wykonane zostało pamiątkowe zdjęcie przybyłych na uroczystość gości.

Tekst: Danuta Rolek
Zdjęcia: M. Pater-Łosek

 

Napisaliśmy Dyktando Niepodległościowe

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w szóstej edycji Dyktanda Niepodległościowego, którego ideą jest poszerzanie wiedzy z zakresu historii oraz skłonienie do refleksji nad językiem ojczystym. 

W tym roku do Dyktanda Niepodległościowego przystąpiła rekordowa ilość osób. W tym samym czasie „Po polsku o historii” pisała młodzież z aż sześciu województw!

Cieszy nas fakt, że również uczniowie naszej szkoły podjęli trud i przystąpili do tego niezwykłego projektu. Wyniki zmagań z poprawną pisownią poznamy już wkrótce.

Tegoroczny udział w konkursie to także próba ustanowienia rekordu liczby osób piszących dyktando jednocześnie. Projekt został zgłoszony bowiem do polskiego przedstawiciela Księgi Rekordów Guinnessa.

M. Pater-Łosek

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU

Pierwszy piątek października upłynął w naszej szkole w wesołej atmosferze. Wszystko za sprawą ŚWIATOWEGO DNIA UŚMIECHU. Już od samego rana przedstawiciele samorządu uczniowskiego naszej szkoły rozdawali żółte uśmiechnięte buźki, tzw. „smiley face”- symbol tego święta. Następnie zapoznaliśmy się   z historią tego święta:

Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, stworzonej w 1963 roku. Symbol ten reprezentować ma dokładnie to, co na co dzień chcemy widzieć jak najczęściej u innych ludzi – bezinteresowny uśmiech i radość życia. Bo jak się okazuje, znane od wieków powiedzenie „śmiech to zdrowie” to nie tylko metafora.      

W ciągu ostatnich kilku dekad rozwinęła się nawet nowa dziedzina badań nad tym zjawiskiem, zwana gelotologią. Dzięki niej potwierdzono naukowo, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, przyczyniając się do wzmocnienia układu odpornościowego organizmu. Ponadto stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy, aby uśmiech nigdy nie znikał z ich twarzy:)

Dzień chłopaka

28 września br. w naszej szkole został rozstrzygnięty plebiscyt na „Super chłopaka”. Po dwudniowym głosowaniu, które było spowodowane wyrównanym wynikiem głosów w kategorii III oraz dogrywką przyznano następujące miejsca:

Kat. I klasy 1-3
I miejsce – Franciszek Dybek
II miejsce – Franciszek Kawa
III miejsce – Filip Kiełbasa

Kat. II klasy 4-6
I miejsce – Dominik Woźniak
II miejsce – Tomasz Wójcik
III miejsce – Paweł Hołody

Kat. III klasy 7-8 PSP. III G
I miejsce – Patryk Kozłowski
II miejsce ex aequo – Wiktor Bera; Bartłomiej Matysek

Wszystkim chłopcom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia- jesteście WSPANIALI!!! 😉

A. Wąsikowska