Informacja rady rodziców 2018r.

Rada rodziców informuje, że zabawa Andrzejkowa zostanie zorganizowana w szkole w dniu 19 listopada 2018r.

Na Zebraniu sprawozdawczo wyborczym została ustalona składka roczna na radę rodziców w roku szkolnym 2018/2019 w wysokości 40,00zł na pierwsze i drugie dziecko uczące się w szkole. Trzecie i kolejne są zwolnione ze składki. Ze względu na organizację Zabawy Andrzejkowej i Dnia Papieskiego, rada rodziców prosi o jak najwcześniejsze dokonywanie wpłat do trójek klasowych lub na konto rady rodziców:

Komitet Rodzicielski Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniowie

Antoniów 33

37-455 Radomyśl nad Sanem

43 9439 1017 2001 0000 0417 0001

w tytule proszę wpisać: „darowizna RR oraz imię i nazwisko dziecka”