Informacja o zajęciach sportowych w okresie ferii zimowych.

W okresie ferii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie organizowane były zajęcia sportowe na ORLIKU. Przeprowadzono 13 godzin zajęć sportowych, w których uczestniczyło łącznie 43 osoby. Wiodącą dyscypliną sportową była piłka nożna. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych.