O szkole

Zapis w kronice parafialnej głosi, że w 1888 roku do naszej parafii przybył pierwszy nauczyciel. Pierwszy budynek szkolny  został wybudowany w 1900 roku. Wybudowana wówczas szkoła składała się z czterech sal lekcyjnych. Wraz ze wzrostem liczby dzieci budynek ten okazał się zbyt mały. W okresie międzywojennym szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach. Jeden z nich zachował się do dnia dzisiejszego. Mieszkańcy naszych wiosek dostrzegali konieczność starannego kształcenia swoich dzieci. Z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Pniów Księdza Dziekana Teofila Bukietyńskiego podjęto starania o wybudowanie nowego budynku szkoły w Antoniowie. Wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej szkoły dokonano w dniu 20 listopada 1938 roku. W uroczystości tej brał udział generał Kazimierz Sosnkowski. To sam generał dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod rozpoczynająca się budowę. Prace budowlane ruszyły wiosną 1939 roku. Do wybuchu wojny zdołano zalać fundamenty oraz wybudować ściany parteru. Jednak wybuch  II wojny światowej przerwał prace przy budowie szkoły. Tak pozostawione mury stoją do 1944 roku. Po nadejściu Armii Radzieckiej sytuacja bytowa tutejszej ludności jest tragiczna. Szukając schronienia na czas działań wojennych część ludności z naszych wiosek udaje się do sąsiednich miejscowości, inni wraz z rodzinami mieszkają w lasach, budują tam ziemianki. Podobnie jak tutejsza ludność ziemianki budują żołnierze armii czerwonej i na to niestety potrzebna jest cegła, którą najczęściej pozyskiwano rozbierając wybudowaną część szkolnych murów. Po wojnie na placu szkolnym pozostały tylko fundamenty, cegły ze ścian nie zdołano odzyskać.

Według dokumentów znajdujących się w szkole po zakończeniu II wojny światowej naukę prowadzono w dwóch budynkach: byłych dworskich czworakach oraz w siedzibie przedwojennej policji. Ponadto z dokumentów wynika, że już w roku 1948 trwały prace budowlane przy budynku szkoły, pod który tuż przed wybuchem wojny kamień węgielny wmurował generał Kazimierz Sosnkowski. Prace planowano zakończyć w roku 1951.

Uroczystego otwarcia budynku naszej szkoły, w którym do dnia dzisiejszego mamy zaszczyt uczyć się i pracować dokonano w dniu 26 września 1953 roku. W nowym budynku do dnia dzisiejszego uczą się dzieci z wiosek: Antoniów, Pniów, Dąbrówka, Czekaj, Zalesie, Orzechów.

Po reformie systemu oświaty w 1999 roku w budynku szkoły funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum w Antoniowie z oddziałem zamiejscowym w Chwałowicach. W 2005 roku dokonano przekształcenia struktur szkolnych i placówki te funkcjonują w formie Zespołu Szkół w Antoniowie.

Rok 2010 zapisał się w historii szkoły ważnymi wydarzeniami. We wrześniu otwarta została Izba Regionalna utworzona dzięki staraniom pracowników i nauczycieli szkoły, a w listopadzie oddany został do użytku nowoczesny blok żywieniowy i piękna sala sportowa z zapleczem.

W roku 2011 „od Mikołaja” otrzymaliśmy piękny prezent w postaci kompleksu boisk sportowych z zapleczem,  zbudowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

Od 01 września 2014r. nasze szkoły noszą imię generała Kazimierza Sosnkowskiego, a w dniu 23 listopada 2014r. został nadany sztandar. W tym dniu zostały wpięte w sztandar odznaczenia „Za zasługi dla łowiectwa” oraz „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”.

Od 01 września 2017r. nasza szkoła funkcjonuje jako ośmioklasowa Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Antoniowie. Do końca roku szkolnego 2018/2019 uczą się tu również uczniowie wygasającego  gimnazjum z klas II i III.

Antoniów, Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Pniów