Ubezpieczenie uczniów

Na prośbę Rady Rodziców informuję, że mają Państwo możliwość ubezpieczyć uczniów w ramach ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie GENERALLI.

Składka na rok 2023/2024 wynosi 50,00 zł i jest zbierana przez trójki klasowe.

Szkoła służy pomocą logistyczną w kontaktach z przedstawicielem firmy oraz w przekazaniu zabranych przez Państwa pieniędzy. Zebrane przez trójki kwoty wraz z listą ubezpieczonych w uczniów proszę przekazać do Pani Katarzyny Bałdos do 10 października 2023r.

Informacja Rady Rodziców

Rada Rodziców informuje, że podjęła decyzję o ustaleniu składki na bieżący rok szkolny, która będzie wynosiła 50,00zł od ucznia. Trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat. Wpłat można dokonywać na konto:

Komitet Rodzicielski Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniowie
Antoniów 33
37-455 Radomyśl nad Sanem

43 9439 1017 2001 0000 0417 0001

w tytule proszę wpisać: „darowizna RR oraz imię i nazwisko dziecka”.

Z góry dziękujemy za wpłaty.

Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo!

Jak co roku zapraszam na spotkanie z rodzicami, rozpoczynające kolejny rok naszej współpracy.

Będę miał przyjemność Państwa gościć w poniedziałek 11 września 2023r. na sali gimnastycznej o godz. 17.00.

Proponowane tematy spotkania, to:
1) przedstawienie wyników egzaminów ósmoklasisty,
2) przygotowania do 70 rocznicy rozpoczęcia nauki w obecnym budynku szkoły,
3) informacja o projektach realizowanych w najbliższym czasie, w tym wycieczki szkolne,
4) uzgodnienie planu profilaktyczno – wychowawczego szkoły,
5) wybory do trójek klasowych i Rady Rodziców,
6) bieżące informacje wychowawców, w tym informacje o egzaminach w roku szkolnym 2023/2024.

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Dyrektor Szkoły
Tadeusz Stopyra

Wakacje, wakacje!

   Nadeszły upragnione wakacje. Zanim udaliśmy się na wypoczynek, w ostatnim dniu roku szkolnego wszyscy spotkaliśmy się na uroczystej akademii. Podczas tej uroczystości Dyrektor wraz z wychowawcami wręczył uczniom świadectwa z wyróżnieniem i dyplomy, a rodzicom listy gratulacyjne, nastąpiło ślubowanie nowego składu Pocztu Sztandarowego i Flagowego, a także przedstawienie składu Samorządu Uczniowskiego na kolejny rok szkolny. Uczniowie klasy  ósmej, którzy po 9 latach opuszczają mury naszej szkoły zatańczyli z młodszymi koleżankami i kolegami poloneza i przedstawili humorystyczną scenkę z życia szkoły. Pamiątkowe wyróżnienia dla absolwentów wręczyli uczniowie klasy siódmej.

  Tego dnia pożegnaliśmy również p. Dorotę Fietko, p. Barbarę Kozdronkieiwcz, które odchodzą na zasłużoną emeryturę oraz p. Ewę Skrzypacz, która zmienia miejsce pracy.

   Absolwentom życzymy dostania się do wymarzonych szkół. Żegnającym się z nami koleżankom życzymy sukcesów w dalszym życiu i wszystkim udanych wakacji!

NAUKOBUS Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zaparkował w Antoniowie

14 czerwca do naszej szkoły zawitał  Naukobus z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wraz z sympatycznymi edukatorami: Anią, Kubą i Kacprem. Przywiózł mobilną, interaktywną ekspozycję pod nazwą „Eksperymentuj!”. Przez dwa dni można było nieodpłatnie zwiedzać 15 różnych eksponatów i  samodzielnie eksperymentować. W niesamowitych zajęciach udział wzięło blisko 250 osób!

   W dniach od 14 do 16 czerwca 2023r. gościliśmy u siebie Naukobus z Centrum Nauki Kopernik. Eksponaty zostały rozlokowane w sali gimnastycznej. Pan dyrektor Tadeusz Stopyra, pan Janusz Wrona, pan Grzegorz Dudziński, pan Mariusz Kosiński, pan Radosław Dyl, pan Tomasz Chyła i pan Maciej Stopyra pomagali w rozpakowywaniu i ustawianiu eksponatów. Od rana następnego dnia wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli zwiedzać i samodzielnie eksperymentować. Wystawa została przez nich odebrana z wielkim zainteresowaniem, bo mogli dotknąć każdego eksponatu oraz przeprowadzić samodzielnie doświadczenie. Starsi uczniowie czytali z uwagą instrukcje, młodsi korzystali z pomocy edukatorów i nauczycieli. Edukatorzy pomagali zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i przybliżali  prezentowane zjawiska naukowe. Największe zainteresowanie u najmłodszych wzbudzały: „Człowiek- układanka” – wielką frajdę sprawiało im uzupełnianie ludzkiego ciała o brakujące elementy oraz „Kula plazmowa”, ponieważ niewielkie wyładowania elektrostatyczne wywoływały u nich ciekawość i radość. U starszych uczniów a także dorosłych wielką popularnością cieszyły się: „Łamigłówki” i „Wirujące krzesło”- należało przy nich popisać się niezwykłym intelektem (logicznym i matematycznym), a wirujące krzesło wywoływało u nich zaskoczenie z powodu niespodziewanych zmian kierunku ruchu.

   Podczas wystawy uczniowie poznali wiele zjawisk i praw fizycznych, były to m.in.: zasady zachowania energii i pędu; twierdzenie Pitagorasa; elementy anatomii człowieka; zagadnienia z elektrostatyki; wpływ przyśpieszania ziemskiego na ruch ciał; prędkość rozchodzenia się światła i dźwięku oraz powstawanie ruchomego obrazu. Dzięki wizycie Naukobusa młodzież mogła między innymi poznać, jak działa kula plazmowa i na jakiej zasadzie powstaje film, sprawdzić szybkość reakcji i swoją pamięć krótkotrwałą. Uczniowie mogli dowiedzieć się również, dlaczego człowiek posługuję się szyframi, dlaczego kule na zjeżdżalni poruszają się z różną szybkością, który walec i dlaczego jako pierwszy stacza się z pochylni, dlaczego zasada zachowania momentu pędu jest zasadą przyrody, która obowiązuje zawsze i wszędzie, a także, gdzie w organizmie człowieka znajdują się poszczególne narządy.

  Zaprosiliśmy do wzięcia udziału w tej edukacyjnej akcji wszystkich zainteresowanych nauką i eksperymentowaniem. Odwiedzili nas  uczniowie Zespołu Szkół w Radomyślu nad Sanem, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Chwałowicach, pan wójt Jan Pyrkosz oraz pani Joanna Dudzińska z Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem, a także członkowie Dziennego Domu Senior + w Pniowie oraz wszyscy zainteresowani nauką.  To inicjatywa jakiej do tej pory nie było. Cieszymy się bardzo, że udało się zrealizować takie właśnie wydarzenie, które promuje naukę, pokazuje różne możliwości rozwoju oraz udowadnia, że nauka zachwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga. 

   Dla uczniów i nauczycieli i wszystkich, którzy odwiedzili wystawę został przygotowany także „Poradnik młodego naukowca” – propozycje doświadczeń, które mogą tam znaleźć i samodzielnie przeprowadzić w domu, pozwalają dłużej cieszyć się kontaktem z nauką w mniej poważnej formie.

   Przyjazd Naukobusa był realizowany w ramach wspólnego Programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Program Nauka dla Ciebie finansowany jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki.

   Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za możliwość zorganizowania wystawy w naszej szkole.

koordynator – Wiesława Kochan

Jesteśmy w MegaMisji

 

   Miło nam poinformować, że nasza szkoła znalazła się wśród 140 zwycięskich szkół, które zakwalifikowały się do projektu edukacyjnego MegaMisja.  MegaMisja to nieodpłatny ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych. Podczas zajęć uczniowie przy pomocy nauczycieli będą rozwijać kompetencje medialne, cyfrowe i informacyjne. Najmłodsi uczniowie z klas 2 i 3 będą uczestniczyć  w cyklu zajęć, które mają formę fabularnej bajki. Przez zabawę będą uczyć się:

  • jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii;
  • jak weryfikować źródła informacji;
  • jak chronić swoją prywatność;
  • jak przestrzegać praw autorskich;
  • jak tworzyć i prezentować własne dzieła.

   

   Dzieci, pracując w grupie, podejmują kolejne zadania w MegaMisji, zdobywają punkty i nagrody pomocne w realizacji zajęć, w tym: sprzęt multimedialny, książki, materiały plastyczne, i inne atrakcyjne rzeczy, które wzbogacą wyposażenie placówki.

Zgłaszamy się do MegaMisji

Projekt MegaMisja będzie realizowany w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2023/24.

Więcej o programie na stronie https://megamisja.pl/

Wiesława Kochan

Charytatywny koniec roku szkolnego

   Jeszcze nie jesteśmy na wakacjach, jeszcze działamy! W ostatnim tygodniu roku szkolnego zorganizowaliśmy wyjazd do Stalowej Woli do schroniska dla psów „Psia Przystań” oraz schroniska dla kotów „Kocia Wyspa”. Celem naszego wyjazdu było dostarczenie karmy i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt które tam przebywają.

   W schroniskach zobaczyliśmy zwierzęta porzucone przez człowieka, zwierzęta, nad którymi znęcali się ludzie, a przede wszystkim zwierzęta, które potrzebują kontaktu z ludźmi. Dowiedzieliśmy się także, jak wielkie są potrzeby takich miejsc i jak ogromną rolę spełniają w nich wolontariusze. Zbiórka produktów  dla stalowowolskich schronisk dla zwierząt w naszej szkole odbywała się po raz trzeci i zapewne nie ostatni. o czym świadczyła ilość  zebranych produktów.

   Przy okazji wyjazdu odwieźliśmy  kolejną „porcję” zakrętek do  serduszka przed budynkiem Starostwa powiatowego w Stalowej Woli. Dochód ze sprzedaży nakrętek zostanie  przeznaczony na ratowanie zdrowia chorym dzieciom.

   Dziękujemy wszystkim, którzy mieli swój wkład w zbiórki!

Pierwsza pomoc – czyli co zrobić, gdy coś się stanie?

„Każda osoba, która „…zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”.

(Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

2 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niecodziennych zajęciach. Uczniowie klasy ósmej przygotowali pokaz na temat: „Zasady udzielania pierwszej pomocy”. W pokazie przygotowanym głównie dla uczniów klasy czwartej, uczestniczyli wszyscy. Ósmoklasiści pokazali, jak należy zachować się w nagłych, nieprzewidywalnych sytuacjach. Zaprezentowali, w jaki sposób ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej. Wyjaśnili i pokazali jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Pokazali również, jak powinna być wyposażona apteczka pierwszej pomocy.

Choć ćwiczenia nie są w stanie ukazać realizmu przywoływanych sytuacji, dają jednak szansę na takie opanowanie sposobów postępowania, które w znacznym stopniu pomoże pokonać stres i strach, a tym samym ofiarować drugiemu człowiekowi najcenniejszy dar – szansę na życie i zdrowie.

Tekst: Wiesława Kochan  Zdjęcia: Janusz Wrona, Wiesława Kochan

Czytanie jest SUPER!!!

   Czytanie książek już od najmłodszych lat wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Czytając przenosimy się do innego, magicznego świata, w którym wszystko jest możliwe. Jedne z książek opisują ciekawe przygody, inne zostały napisane z myślą o dzieciach. W atlasach i książkach geograficznych znajdziemy mapy i informacje o najciekawszych miejscach na świecie.… Można by tak wymieniać i wymieniać…

   Uczniowie kl. II w bieżącym roku kontynuowali realizację projektu edukacyjnego pod hasłem „Z książką za pan brat”. Jednym z głównych zadań było wdrożenie dzieci do systematycznego odwiedzania biblioteki, wypożyczania i czytania książek. Przygotowany projekt edukacyjny składał się z cyklu powiązanych ze sobą zadań, realizowanych w godzinach zajęć rozwijających.

 Podsumowaniem działań w zakresie innowacji był udział uczniów w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, zorganizowanie spotkania z twórczością  J. Brzechwy dla uczniów z klasy 0, oraz prezentacja dzienniczków lektur, które uczniowie tworzyli podczas zajęć.

   Dzieci z naszej klasy do czytania nie trzeba zachęcać! Czytamy, bo lubimy!!!

Antoniów, Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Pniów