Wszystkie wpisy, których autorem jest Tadeusz Stopyra

Misterium Męki Pańskiej 2018

„Krzyżu zbawienny, drzewo poświęcone…” to słowa pieśni wielkopostnej, które stały się mottem Misterium Pańskiego, wystawionego w naszej szkole w Niedzielę Palmową w dniu 25 marca 2018 roku.

Wieloletnią tradycją naszej społeczności szkolnej jest przygotowanie Misterium Męki Pańskiej, którego scenariusz jest oparty na Biblii. Wybrane fragmenty ukazują najważniejsze sceny związane z życiem Jezusa od narodzin aż do Zmartwychwstania Pańskiego.

Kolejny raz szkolna sala gimnastyczna zamieniła się w salę teatralną, gdzie zgromadziło się wielu mieszkańców okolicznych miejscowości, aby uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu i rozpocząć przeżywanie Wielkiego Tygodnia.

Nad całością czuwała P. Anna Czuj wraz z P. Januszem Wroną oraz P.Joanną Dudzińską, zaś o niezwykłą dekorację sali zadbały Panie Barbara Żmuda i Agnieszka Czuj oraz P. Henryk Jaśkiewicz, który realizuje najbardziej nietypowe pomysły związane z elementami dekoracji. Całość scenografii stanowiła niezwykle plastyczne tło do przedstawianych wydarzeń.

Jednak nie byłoby tego wspaniałego widowiska, gdyby nie nasi młodzi aktorzy z klas: VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Należy szczególną uwagę zwrócić na najmłodszego naszego artystę – sześcioletniego Kacperka z klasy „0”, który świetnie dogadywał się ze starszymi kolegami i odegranie roli małego Jezusa nie sprawiło mu żadnej trudności. Wszyscy nasi uczniowie kolejny raz wykazali się talentem, zaangażowaniem i wrażliwością – dostarczając swoją grą aktorską wielu doznań i wzruszeń wśród licznie przybyłych gości. Nie jest łatwym zadaniem nauczyć się długich i trudnych tekstów, ale jeszcze trudniej jest zagrać gestem, mimiką – ogólnie ruchem, tak, aby być autentycznym i przekonywującym. Wyrazy uznania należą się również rodzicom
i dziadkom naszych młodych artystów, którzy nie tylko wspierali ich w tym działaniu, ale pomagali przygotowując piękne stroje.

Jesteśmy dumni, że takie działania naszej szkoły na stałe wpisały się w kalendarium lokalnej społeczności, czego dowodem jest zainteresowanie oraz oczekiwanie na to wzruszające wydarzenie. Mamy nadzieję, że uda nam się w kolejnych latach kontynuować podjęte działania.

Joanna Dudzińska

W przygotowanie naszych duchowych rekolekcji zaangażowały się również Panie: Ewa Skrzypacz, Małgorzata Stopyra, Joanna Kozłowska, Agata Wąsikowska, Anna Laskowska. Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, dzięki którym mogliśmy tak głęboko przeżyć tegoroczne Misterium.

Tadeusz Stopyra

Nauczyciele uczący w naszej szkole

 1. Tadeusz Stopyra – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki.
 2. Dorota Fietko – wychowanie przedszkolne.
 3. Barbara Żmuda – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki.
 4. Joanna Kozłowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista w zakresie autyzmu i choroby Aspergera.
 5. Agnieszka Czuj – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i muzyki.
 6. Dariusz Żmuda – wychowawca klasy 4, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, wychowania do życia w rodzinie.
 7. Janusz Wrona – wychowawca klasy 5, nauczyciel fizyki i wychowania fizycznego.
 8. Joanna Dudzińska – wychowawczyni klasy 6, nauczyciel języka polskiego, logopeda.
 9. Wiesława Kochan – wychowawca klasy 7, nauczyciel chemii, fizyki, informatyki techniki, zajęć technicznych.
 10. Danuta Rolek – wychowawca klasy IIg, nauczyciel języka angielskiego.
 11. Anna Laskowska – wychowawca klasy IIIg, nauczyciel przyrody, geografii, biologii, wychowania fizycznego.
 12. Piotr Neska – nauczyciel religii.
 13. Teresa Dudek – wychowawca świetlicy, nauczyciel bibliotekarz, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego.
 14. Anna Czuj – pedagog szkolny, nauczyciel wychowania do  życia w rodzinie.
 15. Agata Fietko – nauczyciel języka angielskiego.
 16. Agnieszka Cebula – nauczyciel języka polskiego.
 17. Natalia Woźnica – nauczyciel języka niemieckiego.
 18. Anna Burda – nauczyciel języka niemieckiego.
 19. Ewa Skrzypacz.

Samorząd uczniowski 2017/2018

Wiktoria Oskroba – przewodnicząca SU
Jakub Żmuda – z-ca przewodniczącego SU
Sandra Dąbek – skarbnik SU

Sekcja redakcyjna:
Julia Laskowska
Patrycja Piątek

Sekcja dekoracyjna:
Amelia Kosmala
Magdalena Matysek
Natalia Perła

Sekcja konkursowa:
Marlena Szeliga
Emilia Woźniak
Oliwia Stopyra

Sekcja sportowa:
Wiktor Bera
Przemysław Czuj
Patryk Kozłowski
Jakub Żmuda

Sekcja charytatywna:
Wiktoria Oskroba
Sandra Dąbek
Wiktoria Foltarz
Anna Twardzik
Antonina Hołody