Wszystkie wpisy, których autorem jest Tadeusz Stopyra

Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo!

Zapraszam na spotkanie z rodzicami, które odbędzie się w szkole, w dniu 15 maja o godz. 16.00. Początek w holu, następnie spotkania z wychowawcami w klasach.

Główne tematy to:
1) osiągnięcia uczniów w drugim półroczu roku szkolnego;
2) organizacja wycieczek szkolnych;
3) informacje dla rodziców na temat egzaminu ósmoklasisty;
4) sprawy bieżące.

Tadeusz Stopyra

Wielkanoc 2023

 
 
Z okazji nadchodzących Świąt WIELKANOCNYCH, składam życzenia, zdrowych, spokojnych dni spędzonych
w gronie rodzinnym i wśród serdecznych znajomych.
Życzę również by nic nie było w stanie zakłócić Waszej
radości ze Zmartwychwstania Pańskiego.
 
Tadeusz Stopyra
dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
w Antoniowie

Rekolekcje WIELKOPOSTNE

Szanowni rodzice!

    W dniach 27-29 marca, ze względu na organizowane Rekolekcje Wielkopostne,  nie będą organizowane w szkole zajęcia dydaktyczne. Natomiast nauczyciele zapewnią opiekę dzieciom, które w tym czasie przyjdą do szkoły.

     Proponowaliśmy również uczniom klasy ósmej konsultacje w tym czasie, z przedmiotów objętych egzaminem. Takie zajęcia, z języka angielskiego, odbędą się we wtorek .

Tadeusz Stopyra
dyrektor szkoły

Śródroczne spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo!

Zapraszam rodziców w dniu 05 grudnia 2022r. na spotkanie. Początek w sali gimnastycznej o godz. 16.00 Planujemy przekazanie Państwu wiadomości dotyczących zagrożeń XXI wieku.

Następnie nauczyciele, w salach lekcyjnych, przekażą informację o dotychczasowych postępach uczniów .

Ze względu na tematykę spotkania, proszę o niezawodne przybycie.

Tadeusz Stopyra
dyrektor szkoły

Spotkanie z rodzicami

Szanowni Rodzice!

Jak co roku zapraszam na spotkanie rozpoczynające nowy rok szkolny. Planujemy spotkać się z Państwem w dniu 12 września 2022r. o godz. 16.00 na sali gimnastycznej, a następnie w salach lekcyjnych.

Poza wysłuchaniem informacji bieżących, proszę o wybranie w klasach przedstawicieli do Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023.

Termin spotkania z delegatami w celu wyboru Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej ustalimy na poniedziałkowym spotkaniu.

Tadeusz Stopyra

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Zapraszam wszystkich zainteresowanych: uczniów, nauczycieli i rodziców, na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.

W dniu 01 września 2022r., o godz. 8.00 w kościele  parafialnym w Pniowie odprawiona zostanie msza święta, a następnie ok. godz. 9.15 rozpoczniemy nowy rok szkolny 2022/2023 na sali gimnastycznej naszej szkoły.

Serdecznie zapraszam

Tadeusz Stopyra
Dyrektor szkoły