„Oświata jest tym wielkim gościńcem, który prowadzi do celu” – gen. Kazimierz Sosnkowski

       W dniu 20 listopada 2019r. odbyła się  w naszej szkole niezwykła uroczystość, podczas której obchodziliśmy święto patrona naszej szkoły – gen. Kazimierza Sosnkowskiego. W tym dniu miało miejsce również inne ważne wydarzenie, mianowicie – ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej, którzy od tej chwili stali się częścią naszej społeczności szkolnej, aby spełniać wolę naszego patrona: „Życzę szkołom mego imienia, aby spośród ich uczniów z biegiem czasu wyrósł zastęp ludzi umiejących działać z pożytkiem dla ogółu, dla kraju, dla Ojczyzny (…)”.

       Tego dnia już od rana  w szkole panowała podniosła atmosfera, która towarzyszyła także  w czasie akademii na sali gimnastycznej.  Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu Polski, dyrektor szkoły – p. Tadeusz Stopyra powitał zebranych,  wśród których obecnością zaszczycili nas: p. Izabela Szałaj – zastępca Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem, p. Joanna Dudzińska – Inspektor Wydziału Oświaty w Gminie Radomyśl nad Sanem,  p. Zbigniew Partyka – harcmistrz ze stalowowolskiej Drużyny Harcerskiej im. B. Kochana działającej przy  PSP nr 11 w Stalowej Woli, p.  Antoni Kolano ,  p. Justyna Giec – Przewodnicząca Rady Rodziców,  rodzice uczniów, pracownicy szkoły i oczywiście uczniowie.

       Przy tej okazji zostały wręczone uczniom nagrody w konkursie  wiedzy o gen. Kazimierzu Sosnkowskim, który patronatem objął P. Jan Pyrkosz – Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. Pytania zostały przygotowane przez P. Piotra Podhorodeckiego z Krakowa i P. Dariusza Żmudę, a zwycięzcami zostali:
– w kategorii klas 4-6:
Emilia Sołtys – I miejsce,
Marcel Janowski – II miejsce,
Justyna Piątek – III miejsce,
w kategorii klas 7-8:
Natalia Perła – I miejsce,
Amelia Kosmala – II miejsce,
Anastazja Badura – II miejsce,
Julia Laskowska – II miejsce.

       W końcu nadeszła wyczekiwana chwila szczególnie przez uczniów klasy pierwszej, którzy złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani symbolicznym  ołówkiem przez dyrektora szkoły, a następnie zostali obdarowani przez panie przedstawicielki Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem – medalami i słodyczami, a od Rady Rodziców otrzymali upominki. Również  koledzy z klasy II miło zaskoczyli młodszych kolegów i wręczyli  im drobne prezenty.
Po wyprowadzeniu sztandaru – rozpoczęła się część artystyczna.  Jako pierwsi wystąpili pierwszacy, którzy pod opieką  wychowawczyni p. Agnieszki Czuj – deklamowali wiersze i śpiewali piosenkę przygrywając na instrumentach.

       Kolejnym punktem tej uroczystości był wspólny występ uczniów klasy I, VII i VIII,  w czasie którego została przedstawiona biografia naszego patrona gen. K. Sosnkowskiego na tle wydarzeń historycznych. Towarzyszyła temu również deklamacja wierszy, muzyka oraz prezentacja zdjęć wraz z autentycznym nagraniem przemówienia generała do żołnierzy.  Punktem kulminacyjnym było odtworzenie  postaci gen. K. Sosnkowskiego, w którego wcielił się jeden z naszych uczniów, oczywiście ubrany w replikę munduru naszego patrona, co wywołało największą ciekawość wszystkich obecnych. Nie mniej ciekawą sceną było przywitanie gen. Sosnkowskiego przez dzieci, symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły oraz fr. przemówienia generała z tamtego czasu, które wygłosił  nasz młody aktor.
       Całość uroczystości wzbudziła wielkie zainteresowanie i niemałe zaskoczenie.  Uczniowie wykazali się wspaniałymi umiejętnościami aktorskimi,  a przez to udowodnili, że patron naszej szkoły jest im bliski sercu, co oznacza, że szczerze jest realizowane  przesłanie gen. K.  Sosnkowskiego. A przy tym należy podkreślić, że zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie świetnie ze sobą porozumieli się, tworząc taki spektakl. W przygotowanie tej uroczystości zaangażowali się nauczyciele naszej szkoły: P. Agnieszka Czuj, P. Janusz Wrona, P. Danuta Rolek, a nad całością czuwała P. Joanna Dudzińska. 

Tekst: J. Dudzińska, A. Czuj
zdjęcia: M. Pater-Łosek