Śródroczne spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo!

Wywiadówka podsumowująca wyniki nauczania za pierwsze półrocze roku szkolnego 2022/2023 rozpocznie się w dniu 13 stycznia 2023r. o godzinie 16.00 na sali gimnastycznej. Po części oficjalnej zapraszam rodziców do klas na spotkania z wychowawcami.

Tadeusz Stopyra