Ekologia w moim domu

Zuzanna Kiełbasa – uczennica klasy V otrzymała wyróżnienie w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Ekologia w moim domu”

Organizatorem XIV edycji konkursu była Szkoła Podstawowa im. ks.Stanisława Konarskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Celem konkursu było m.in rozwijanie zainteresowań wiedzą z zakresu przedmiotów przyrodniczych, motywowanie uczniów do samodzielnej pracy  poznawczej i twórczej oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem:

  • Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk,
  • Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki,
  •  Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego,
  • Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka,
  • Muzeum Wsi Lubelskiej – Dyrektor Bogny Bender-Motyki,
  • Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – Dziekan dr hab. Moniki Budzyńskiej, prof. UMCS,
  •  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Prezesa Zarządu dr hab. Grzegorza Grzywaczewskiego
    W tym roku na konkurs wpłynęło 295 prac z 14 województw Polski.

Na konkurs wysłano 3 prace plastyczne – opiekun Barbara Żmuda oraz 2 prace multimedialne – opiekun Wiesława Kochan

Wyniki dostępne są na stronie: http://sp1.lublin.eu/2021/11/wyniki-ogolnopolskiego-konkursu-ekologia-w-moim-domu/
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!