Informacja Rady Rodziców

Rada Rodziców informuje, że podjęła decyzję o ustaleniu składki na bieżący rok szkolny, która będzie wynosiła 50,00zł od ucznia. Trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z opłat. Wpłat można dokonywać na konto:

Komitet Rodzicielski Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniowie
Antoniów 33
37-455 Radomyśl nad Sanem

43 9439 1017 2001 0000 0417 0001

w tytule proszę wpisać: „darowizna RR oraz imię i nazwisko dziecka”.

Z góry dziękujemy za wpłaty.