Spotkanie z rodzicami

Szanowni Państwo!

Jak co roku zapraszam na spotkanie z rodzicami, rozpoczynające kolejny rok naszej współpracy.

Będę miał przyjemność Państwa gościć w poniedziałek 11 września 2023r. na sali gimnastycznej o godz. 17.00.

Proponowane tematy spotkania, to:
1) przedstawienie wyników egzaminów ósmoklasisty,
2) przygotowania do 70 rocznicy rozpoczęcia nauki w obecnym budynku szkoły,
3) informacja o projektach realizowanych w najbliższym czasie, w tym wycieczki szkolne,
4) uzgodnienie planu profilaktyczno – wychowawczego szkoły,
5) wybory do trójek klasowych i Rady Rodziców,
6) bieżące informacje wychowawców, w tym informacje o egzaminach w roku szkolnym 2023/2024.

Serdecznie zapraszam na spotkanie.

Dyrektor Szkoły
Tadeusz Stopyra