Mikołajki dla Ochronki

„Ten jest dobry, kto chce być dobry” – św. Brat Albert.

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny potwierdzili prawdziwość tych słów.

 W dniach od 20 listopada do 6 grudnia b.r. uczniowie przeprowadzili zbiórkę środków czystości, artykułów szkolnych i produktów spożywczych dla Domu Dziecka  pn. „Ochronka” im. Św. Alberta. Pomysłodawcami  akcji, w którą zaangażowali się uczniowie całej szkoły,  byli uczniowie klasy VIII.  Akcja została przeprowadzona w ramach działań Koła Wolontariatu, którego opiekunem jest Pani Anna Laskowska.

08.12.2018 r. uczennice klasy VIII wraz z opiekunami: Panią Wiesławą Kochan i Panem Januszem Wroną pojechali z wizytą  do Domu Dziecka.

Uczennice klasy VIII tak wspominają to wydarzenie: Spotkaliśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem. Panie opiekunki i młodzież z Ochronki zaprosili nas do wspólnej rozmowy. Opowiedzieli nam, jak spędzają  czas wolny, gdzie się uczą oraz oprowadzili nas po swoim „królestwie”.  Bardzo podobało się nam spotkanie. Miałyśmy zaszczyt poznać cudowne osoby. Mamy nadzieję, ze będziemy miały okazję spotkać się jeszcze nie jeden raz. Serdeczna gościnność opiekunów i podopiecznych oraz uśmiechy na ich twarzach  były najlepszą nagrodą, jaką  mogliśmy otrzymać za trud i zaangażowanie włożone w organizację akcji.

„Wdzięczność jest uczuciem, które sprawia radość obydwu stronom i uczy szacunku i empatii do drugiego człowieka. Niech, więc wdzięczność się nigdy nie kończy.” – to słowa podziękowania Dyrektor Domu Dziecka –  Pani Anny Miller skierowane do uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Tekst: Natalia Wrona, Oliwia Stopyra, Wiesława Kochan

Zdjęcia: Janusz Wrona