Termin odbioru zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Informuję, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w szkole w dniu 06 lipca (czwartek) o godzinie 9.00.

Serdecznie zapraszam absolwentów.

Tadeusz Stopyra