Uroczystości na Brzózie

    W dniu 28 maja 2023r. przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystości poświęconej pamięci zamordowanego w Katyniu nauczyciela Erwina Tymczyszyna, który urodził się na Brzózie.

     Organizacji tego przedsięwzięcia podjęło się Nadleśnictwo Gościeradów, a partnerami były: Koło Gospodyń Wiejskich z Żabna i Lipy oraz nasza szkoła.

   Z radością przyjęliśmy zaproszenie i przygotowaliśmy krótki wstęp oraz wystawiliśmy Poczet Sztandarowy.

   Informację, dotyczącą ŚP. Erwina Tymczyszyna, przygotowaną przez P. Zygmunta Janoszka z Radomyśla nad Sanem, odczytał P. Dariusz Żmuda, a wiersz „Matka Boska Katyńska” recytowała Weronika Kiełbasa.

„Erwin Tymczyszyn (ur. 23 kwietnia 1909r.)

Szkołę Ludową ukończył prawdopodobnie w Radomyślu nad Sanem. Po ukończeniu Gimnazjum w Dębicy w 1927r. podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W lipcu 1928r. został powołany na dziesięciomiesięczne przeszkolenie wojskowe w Batalionie Podchorążych Piechoty w Tomaszowie Lubelskim. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel Gimnazjum w Krakowie.

Dwukrotnie Odbywał ćwiczenia wojskowe w stopniu podporucznika rezerwy drugiego pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. W opinii służbowej dowódca pułku wyrażał się pozytywnie o jego predyspozycjach wojskowych ze wskazaniem do pracy w sztabie.

W sierpniu 1939r. w trybie natychmiastowym został zmobilizowany do drugiego pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. W składzie II Dywizji Piechoty walczy w okolicach Pabianic. Po 17 września tegoż roku w niewyjaśnionych okolicznościach dostaje się do niewoli sowieckiej i zostaje osadzony w specjalnym obozie NKWD w Kozielsku. W kwietniu 1940r. został zamordowany w Katyniu. W czasie ekshumacji 1943r. na jego piersi znaleziono deseczkę z jego nazwiskiem – taki swoisty żołnierski nieśmiertelnik.

Miał 31 lat. Rodziny nie założył. Tabliczka pamiątkowa z jego nazwiskiem znajduje się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W 2010r. w ramach programu „KATYŃ – ocalić od zapomnienia”, na skwerze w Dębicy posadzoną Dąb Pamięci upamiętniający jego postać.”

Informację przygotował P. Zygmunt Janoszek
z Radomyśla nad Sanem

    Po mszy św. i majówce delegacja naszej szkoły złożyła biało – czerwoną wiązankę kwiatów.

   W 2018 roku, w 100. Rocznicę Odzyskania Przez Polskę Niepodległości, przyjęliśmy zobowiązanie, że będziemy pamiętać O TYCH, DZIĘKI KTÓRYM POLSKA JEST WOLNYM KRAJEM.

   Dlatego serdecznie dziękujemy P. Mirosławowi Machowi – nadleśniczemu Nadleśnictwa Gościeradów za zaproszenie i możliwość czynnego udziału w tak doniosłej uroczystości.

Tadeusz Stopyra

PS. Poczęstunek był pyszny. Dziękujemy.

Zdjęcia udostępniło Nadleśnictwo Gościeradów